Styrelse

Poul-Erik, Claes, Klaus-Dieter, Christian och Helena utanför Sagabiografen. Foto: Ida Svensson, Nyheterna

Om du har frågor, synpunkter eller tips på filmer till kommande terminer så är du varmt välkommen att kontakta oss i styrelsen! Styrelsen träffas några gånger per år för att välja filmer till programmet, åka på filmfestivaler mm. Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen så ta gärna kontakt med oss. Styrelsen håller årsmöte under vårterminen.

Helena Flohr ordförande

helena@filmstudio.nu, 076-942 02 56

Klaus-Dieter Flohr kassör

klaus-dieter@filmstudio.nu, 070-982 36 47

Poul-Erik Nielsen ledamot

poul-erik@filmstudio.nu, 070-691 91 76

Claes Zachrison ledamot

claes@filmstudio.nu, 072-587 34 58

Monika Mattsson ledamot

monika@filmstudio.nu, 070-695 40 37

Christian Bösche ledamot

christian@filmstudio.nu, 073-814 47 24

Sylvie Arbet ledamot

sylvie@filmstudio.nu, 076-544 76 12

Sofia Walve ledamot

sofia@filmstudio.nu, 073-067 46 12

Sasa Milojevic ledamot

sasa@filmstudio.nu, 073-629 93 35