Medlem

BLI MEDLEM I FILMSTUDION

Filmstudions medlemskort gäller för alla filmer under en hel termin. Någon avgift per film får tyvärr inte tas ut enligt SFF:s stadgar utan medlemskort löses för en hel termin. Under våra terminer visar vi 6-7 filmer och medlemskortet gäller för en termin. Åldersgräns för medlemskap är 15 år.

Köp medlemskort

Du kan betala medlemsavgiften i förväg till bankgiro 5649-0659 senast en vecka före terminsstart. Ange namn, adress och mejladress. Det går även bra att lösa kortet före visningarna så kom i god tid. Medlemskortet gäller alla visningar under en termin.

Medlemsavgift

Vuxen 300 kr per termin

Mejllista

Om du vill ha mejl med information från föreningen, programblad etc. så är du välkommen att skicka ett mejl till program@filmstudio.nu så lägger vi till dig på mejllistan.

Obs! Vi använder endast mejladressen för utskick som rör Filmstudion och sprider inte din mejladress vidare till tredje part. Vill du inte längre ha våra utskick så mejlar du till program@filmstudio.nu och meddelar oss.